Op.Dr.İlsun AKA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

1979 yılında Almanya Köln şehrinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi memleketim Uşak’ta tamamladım . 1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimime başladım. Tıp fakültesi eğitim sürecinde bir gün çalışmaktan ve bu grubun üyesi olmaktan gurur duyacağım Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

branşı ile tanıştım ve gönüllü öğrenci olarak çalıştım. 2005 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik Cerrahi kliniğine asistan olarak başladım. 2011 yılında Ratlarda Random Patentli Deri Fleplerinin Yaşayabilirliğinde ve Yara Tedavisinde Quersus Coccifera (Kermes Meşesi) Bitkisinin Etkinliğinin Araştırılması tez çalışması ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinden mezun oldum.

2011- 2013 yılları arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetimi tamamladım. 2014 yılı Mart ayında Viyana’da düzenlenen ülkemizin ve Viyana’nın değerli plastik cerrah hocaları ve anatomisyenleri ile baş boyun estetiği kadavra çalışmasına katıldım. 1 yıl daha aynı kurumda hizmetimi sürdürdükten sonra hastalarıma daha geniş imkanlar dahilinde daha iyi hizmet verebilmek için devlet memuriyetimden ayrılarak Estemore Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniği’ni kurdum.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve EPCD derneği üyesiyim.

 

SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİ VE POSTERLER:

Farklı Pansuman Malzemelerinin Split-Thickness Deri Grefti Tedavisinde Kullanımının Karşılaştırılması; 1. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 15-18 Kasım 2006 (sunu)

Bir Makrodaktili Nedeni: Nöral Fibrolipoma; 28.Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 (poster)
Molar diş etrafında gelişen odontojenik keratokist ; 28.Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 (poster)
Genel durum bozukluğu olan bir Hastada Vac terapi kullanımı ; 29.Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim 2007 (poster)
Fleksör tendon onarımını kolaylaştıran basit bir yöntem: 29.Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim 2007 (poster)
Elde interfalangial eklem ankilozunda periostal artroplasti; 29.Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-20 Ekim 2007 (poster)
Genel durum bozukluğu olan bir hasta VAC terapi kullanımı; 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 29 Kasım – 1 Aralık 2007 (poster)
Dermatofibrosarkoma Protüberans Vaka Sunumu; 30. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 (poster)
Sol Frontotemporal bölgede iyi differansiye Liposarkomun literatürdeki yeni ismi Atipik Lipom: vaka sunumu; 30. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 (poster)
Sol Preauriküler Bölgede Dev Atipik Pleomorfik Adenom; 30. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 (poster)
Jinekomasti Hastalarına Klinik Yaklaşımlarımız; 30. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 (sunu)
Vulvanın Multifokal Bazal hücreli Karsinomu: Bir olgu sunumu; 31. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2009 (poster)
Saçlı Deride Nadir Görülen Bir tümör Olgusu ; Ekrin duktal adenokanser; 31. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2009 (poster)
Bukkal bölgede yabancı cisimlerin ekstirpasyonunda yardımcı bir yöntem; stereotaktik işaretleme; 31. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2009(poster)
Nonmelanoma deri kanserleri ve cerrahi tedaviye etki eden faktörlerin retrospektif analizi; 32. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15- 19 Eylül 2010

KONGRELER:

Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006

Ulusal Yara Bakım Kongresi 15-18 Kasım 2006
Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008
Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2009
Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya
Istanbul Advanced Rhinoplasty Course, 2nd Annual Meeting of the Rhinoplasty Society of Europe (5. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi ve ISAPS Kursu, İstanbul İleri Rinoplasti Kursu, Avrupa Rinoplasti Derneği 2. Yıllık Toplantısı)
19 – 23 Haziran 2013, İstanbul
Vienna Hands-on-Courses Anatomical-Surgical-Training of head and neck Aesthetic surgery, Mart 2014

Katıldığım eğitim, kurs ve sempozyumlar:

The V.A.C Therapy Symposium 24 Mart 2006
Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 2. Uygulamalı deneysel cerrahi kursu 29 Kasım 2007
Temel Cerrahi Eğitim Kursu 1 Mart 2008
Rinoplasti Kursu 24-26 Nisan 2009 ( ANKARA)
Maksillofasiyal Kurs Ve Çalıştayı 22 Mayıs 2009 (ANKARA)
Türk Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi Deneysel Hayvan Modelleri II Kursu 17 ekim 2009 (ADANA)
Türk Plastik Cerrahi Ulusal Kongresi Nazal Endoskopi Kursu 17 Ekim 2009 (ADANA)
8* V.Temel Mikrocerrahi Kursu 10-14 Kasım 2009 (İZMİR)
Plastik Cerrahi Asistan Okulu Antalya 29 Nisan 2010 (ANTALYA)

makaleler:

Baş ve Yüz bölgesinde İlerlemiş Deri Kanserlerine Klinik Yaklaşımımız; Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006; 14 (1-2-3) :43-49
Ağır Yanıklar Sonucu oluşan Meme Deformitelerinin Onarımı; Türk Plastik Rekonst. Est Cer Derg 2006; 14: 2