Meme Estetiği

Kadınların bir kısmı memelerinin küçük olmasından bir diğer kısmı büyüklüğünden dolayı yakınırken, bazıları ise memelerinin sarkık olması nedeniyle mutsuz bir ruh hali içerisindeler. Bu bağlamda kadın yaşamında mutluluk, özgüven ve dolayısı ile başarı gibi temel konularda meme görünümlerinin bu kadar belirleyici olmasını ve ruhsal durumlarını bu kadar etkilemesini nasıl açıklayabiliriz?

İnsanlık tarihi boyunca diğer organlarımızdan farklı olarak meme dokusuna gerek işlevsel gerekse sosyal olarak çok sayıda anlam yüklenmiştir. Mitolojide meme, bolluk ve bereketi temsil etmiştir. Meme dokusu bebek emzirme nedeniyle temel besin kaynağı olmasının yanında kutsal görülen anneliğin de simgesi olmuş, anne sevgisi ve şefkat duygusuyla birlikte anılmıştır. Tüm bunlardan farklı olarak nipple-areola kompleksinin ( meme ucu ve bunun çevresindeki koyu renkli dairesel alan) erojen bir doku olması nedeniyle, cazibe, erotizm ve cinselliği de çağrıştırır. Bir diğer özelliği ise vücudun ön yüzünde meme dışında belirgin bir hat oluşturan başka bir bölge olmamasından dolayı,.doğrudan bakışları üzerine çekmesi; ayrıca omuz, kalça ve basen genişliği arasındaki farkları yumuşatarak geçişi sağlaması sonucunda vücudun estetik görünümüne katkıda bulunmasıdır. Amerika’da yapılan bir çalışmada iş kadınlarının sahip oldukları meme boyutlarının, erkek iş arkadaşları tarafından profesyonel olarak değerlendirilip değerlendirilmemelerini doğrudan etkilediği savunulmuştur. Tüm bunlar, haklı olarak kadınların bilinçaltında dahi olsa memelerini neden bu kadar önemsediklerini açıklar.

Memenin güzel görünmesi için ideal ölçüsü ve şekli ne olmalıdır?

Meme dokusunu vücut hatlarından ayrı olarak düşünmek hatalı olur. Boy, kilo, kalça ve omuz genişliği gibi parametrelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Meme şekil ve boyut olarak mükemmel olsa bile eğer vücut hatları ile uyumsuz ise güzel görünmeyecektir. Örneğin beli ve baseni tam saran giysiler giyildiğinde, göğüs bölgesinde giysi bol veya göğüsleri orta kısımda toparlayacak şekilde dar kalmamalıdır. Dekolte giysiler, mayo veya bikini giyildiğinde meme ek olarak birtakım desteklere ihtiyaç duymamalıdır. Kişi kendisini böylelikle mutlu, rahat ve güzel hissedecektir. Bu da çevresindeki insanlara özgüven olarak yansıyacaktır ki; ilk izlenimde bu çok önemlidir. Meme şeklini matematiksel olarak tarif edebilmek mümkün değil ancak tanımlamak gerekirse karşıdan bakıldığında tepesini meme başının oluşturduğu konik şekilde, meme dokusunun sarkarak altındaki oluğu geçmediği, diri görünümlü, yandan bakıldığında ise damlamsı şekilde olan meme estetik ve güzel meme olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle meme ameliyatlarında plastik cerrah, memenin bu kendine has şekline ulaşabilmek için sadece bilgi ve tecrübesini değil aynı zamanda hayal gücünü, vizyonunu ve bir heykeltıraş gibi sanatsal yönünü ön plana çıkarmak zorundadır.

Sütyen bedeni nasıl belirlenir?

Memelerin altından geçecek şekilde ( beyaz çizgi) göğüs çevresinin ölçümü sütyen bedeninin rakamsal değerini verir (75, 80 vb.). Meme uçlarından geçecek şekilde ölçüm yapıldığında (mavi çizgi) ise meme altından yapılana göre daha yüksek bir değer bulunur. Bu iki değer arasındaki fark 6.5 cm den küçükse A olarak kabul edilir ve her 6.5 cm artışında da B; C;D;DD olarak büyür. Böylece sutyen bedeninin cup ölçüsü de bulunmuş olur ve rakamsal değerin yanına yazılır(75B,80A gibi).

Estetik meme ameliyatlarında bir yaş kısıtlaması var mı?

Ergenlikle başlayan meme gelişiminin tamamlanması için 18 yaş civarını beklemek gerekir. Bu yaştan sonra herhangi bir zamanda ameliyatı planlanabilir. Eğer kişinin psikolojisini çok etkiliyor, alay konusu oluyor, dışarıdan arzu edilmeyen bakışlara maruz kalıyor ve içe dönük, utangaç olmasına neden oluyorsa yada çok büyük memelerde olduğu gibi boyun, sırt ve omuz ağrısına, kollarda uyuşukluğa, aktivite kısıtlanmasına, sütyen yerlerinde kesiklere, meme altında mantar enfeksiyonları,pişikler ve kötü kokuya neden oluyorsa, nefes almasını zorluyorsa ameliyatı ertelememek gerekir.

Bu ameliyatlarda kullanılacak tekniğin seçimine nasıl karar veriliyor?

Estetik amaçlı ameliyatların temel olarak tek bir amacı vardır: Ameliyat edilmesi istenen doku ya da organdan kaynaklanan ruhsal, sosyal veya fiziksel sıkıntının giderilerek mutluluk ve özgüven olarak kişiye dönüşümünü sağlamak. Meme operasyonlarında da bunu sağlayabilmek için pek çok teknik geliştirilmiştir. Gün geçtikçe hasta memnuniyetinin yüksek olduğu teknikler ortaya çıkmaktadır. Hangi tekniğin kullanılacağı konusunda hastanın beklentileri, meme büyüklüğü ve plastik cerrahın kişisel seçimi rol oynar. Her plastik cerrahın tercih ettiği bir teknik vardır ve bu tekniğin sonuçlarının hasta tarafından önceden bilinmesi gereklidir. Aynı şekilde hastanın beklentilerinin de cerrah tarafından net bir şekilde anlaşılmış olması lazımdır.

Meme büyütme estetiği (Augmentation mammoplasty)

**Meme büyütme estetiği kadınların memelerin boyutunu artırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Eğer memelerde sarkma gibi şekil bozukluğu varsa dikleştirme ameliyatı ile meme implantı yerleştirme ameliyatı bir arada yapılabilir.

Meme büyütme estetiği tipik olarak, çocuk doğurduktan sonra küçülen veya az gelişmiş memeleri büyütmek için gerçekleştirilir. Meme büyütme estetiği genel anestezi altında yapılır. Meme büyütme için birkaç olası cerrahi yaklaşım vardır. En yaygın kullanılan teknikler, göğsün alt kısmının göğse değdiği yerin biraz yukarısında yapılan 3,5-4 cm’lik bir kesi veya meme ucunu çevreleyen koyu pembe deri olan areolanın alt kenarının çevresinde yapılan periareolar kesidir.

Cerrahın tekniğine ve hastanın anatomisine bağlı olarak, cerrah, en uygun kesi yöntemi ile meme dokusunu yukarı kaldırır ve meme duvarı kasının veya kas fasyasının altında bir cep oluşturur. Ardından silikon jel içeren esnek bir zarla çevrili meme protezi yerleştirir. Birkaç dikiş ile insizyonu kapatır. Ameliyattan sonra, hasta cerrahi bir sütyen giyer. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, prosedür genellikle yaklaşık 1,5-2 saat sürer.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilebilen ağrı genellikle bir veya iki gün içerisinde azalır. Operasyondan bir gece sonra hasta taburcu edilir. Dikişler genellikle ameliyattan sonraki 2 hafta içinde iyileşir. Yara izlerinin daha sonraki zamanda hastalara rahatsızlık vermemesi için dikişlerin memenin alt kısmında kalmasını tercih ediyoruz. Bu dikişlerin oluşturduğu yara izleri, çoğu hastada, yavaş yavaş solmaya başlar ve fark edilmez hale gelir. Düzgün iyileşme süreci için, hasta aşırı aktiviteden kaçınmalıdır. Genel olarak hastalar bir hafta içinde günlük aktivitelerine geri dönebilirler.

Meme büyütme ameliyatları hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılabilmektedir .

Kendi dokusu kullanılarak meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Estetik amaçlı meme büyütme ameliyatlarında hastanın memelerine yağ dokusu enjeksiyonu yapılarak büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Gerek uzun dönem estetik sonuçları gerekse birtakım memeye yönelik tetkiklerin tanısal güvenilirliğini azaltması açısından pek çok cerrah tarafından tercih edilmeyen bir tekniktir.

Meme protezi çeşitleri nelerdir?

Meme protezlerinin hemen hemen hepsinin dış kısmı silikon bir kılıftan yapılmıştır. Bu silikon kılıfın yüzeyi düz veya pürtüklü olabilir. Kılıf içerisini dolduran materyal ise yağ, serum veya silikon jeldir. Bazı protezlerin ise içerisinde iki ayrı bölümde olmak üzere hem serum hem de silikon jel bulunur. Bazı protezler şişirilebilirken bazı protezlerin hacimleri sabittir. En çok kullanılan protez türü; içi silikon jel dolu meme protezleridir, çünkü bu protezlerin sonuçları diğerlerine göre daha iyidir. Şekil olarak da yuvarlak ( round) ve anatomik ( damla şeklinde) protezler mevcuttur. Yuvarlak şekilli protezlerde alçak, orta ve yüksek profilli alt grupları vardır.

Hangi protezin çeşidinin kullanılacağına nasıl karar veriliyor?

Bu tamamen hasta ve cerrahın birlikte karar verebileceği bir konudur. Hastamız, doğal görünümlü bir meme, üst kısmı belirgin bir meme, tamamen protez olduğu belli bir meme, giysilerden kendisini gösterecek meme, ameliyatlı olduğu belli olmayacak şekilde minimal değişiklik yapılmış meme vb. olarak nasıl bir meme istediğini anlattıktan sonra hastanın beden ölçüleri ve göğüs yapısının muayenesi yapılır. Bu muayeneden sonra estetik cerrah, hastanın istekleri ile beden yapısının uygunluğunu değerlendirip eğer gerekli ise kendi estetik vizyonu ve tecrübesi doğrultusunda daha iyi bir sonuç için önerilerde bulunur. Daha sonra hangi tür protez kullanılacağına karar verilir. Eğer hastanın serumlu veya silikon jelli olarak herhangi bir ısrarı yok ise cerrah sonuçlarına güvendiği protez türünü kullanacaktır. Bazı özel durumlarda estetik cerrah hastanın isteklerinin iyi olmayacağını tereddütsüz bir şekilde anlatmalıdır. Örneğin; yüzücü bir bayanın göğüs kasının altına protez yerleştirilmesinin uygun olmayacağı gibi.

Meme protezinin hamileliğe ve süt vermeye etkisi var mıdır?

Meme protezlerinin (özellikle kas altına konulduğunda), süt verme işlevi ve hamilelik üzerine negatif etkileri söz konusu değildir.

Meme büyütme (protez) ameliyatları meme duyusunu etkiliyor mu?

Meme büyütme (protez) ameliyatlarında genel olarak his duyusunun etkilenmesi beklenmez.

Meme protezi ameliyatlarının meme kanseri oluşumuyla bir ilgisi var mıdır?

Meme büyütme işleminde kullanılan silikona bağlı meme kanseri geliştiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunamadığı gibi son yapılan çalışmalarda meme protezi olan bayanlarda meme kanserinin, meme protezi olmayanlara kıyasla yaklaşık % 30 daha az görüldüğü ortaya konulmuştur.

Meme ameliyatları sonrası iz kalıyor mu?

Eğer hastanın yara iyileşmesi normal ise başarılı bir meme büyütme ameliyatı sonrası kalacak iz yok denecek kadar azdır. Meme küçültme ameliyatlarında ise mutlaka iz kalacaktır. Önemli olan bu izin ne kadar az bir alanda ve ne kadar belirsiz olduğu, sütyenden ve giysilerin dekoltelerinden dışarıya taşıp taşmadığı, özel hayatını negatif olarak etkileyip etkilemediğidir. Klasik ters “T” tekniklerinde areola (meme ucu çevresindeki koyu alan) çevresinden başlayıp aşağıya doğru inen ve memenin altındaki doğal kıvrımdan her iki yana uzanan, hem dikey hem de yatay kolları olan ters “T” seklinde bir iz kalır: 1970’lerde ortaya atılan ancak, planlanmasında bir takım değişiklikler yapılması, uygulama aşamasında da tekniğe yağ aldırma eklenmesi sonrası, daha güzel bir meme sekli elde edilebilmesiyle, yaklaşık on yıl önce popüler olan “Vericili Mammoplasty” tekniğinde ise meme altındaki kıvrımda yatay iz bırakılmamaktadır. Ameliyat sonrası iz ters“T” seklinde değil de sadece “I” seklinde düz bir dikey çizgi olarak kalır. Bu iz de oldukça iyi iyileşir ve hastayı özel ilişkilerinde kesinlikle rahatsız etmeyen, belli belirsiz bir izdir.

Meme küçültme

**Meme küçültme estetiği büyük memelerin büyüklüğünü azaltmak ve konturunu düzeltmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Daha rahat fiziksel aktiviteye izin verir, omuzlarda, boyun ve sırtta ağırlık taşıma nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletir ve bireyin genel görünümünü iyileştirir.

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında hastanede yapılır. Meme küçültme operasyonunda kesiler biraz daha görünür yerlerde yapılabilir. Kesi işleminden sonra memedeki fazla dokular alınır. Areolanın etrafı da küçültülür. Memeler daha dik bir konuma kavuşturulur. Ameliyattan sonra, memelere gazlı bez sargısı uygulanabilir ya da hasta cerrahi sütyen kullanabilir. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, prosedür genellikle üç saat veya daha uzun sürer.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilen ağrı bir veya iki gün içerisinde azalır. Ameliyattan 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu edilebilir. Kesi çevresinde şişlik ve cilt renk değişikliği genellikle birkaç gün içinde azalır. Dikiş hattı ameliyatın ikinci haftasında iyileşir. Hasta 5 gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir.

Meme küçültme ameliyatları süt verme işlevini ve meme duyusunu etkiliyor mu?


Bu ameliyatlarda süt üreten bezler ve sütü meme ucuna taşıyacak kanallar mutlaka etkilenecektir fakat etkilenmenin boyutu ve kalıcı olup olmayacağı tercih edilen teknikle doğrudan ilişkilidir. Meme başı duyusundaki etkilenme derecesi de aynı şekilde teknikle ilişkili olarak değişecektir. Bazı meme küçültme ameliyat tekniklerinde meme ucu duyusu tamamen kaybolmakta, bazılarında ise hiç değişmemektedir.

Meme küçültme ameliyatları sadece estetik amaçla mı yapılır?

Meme küçültme ameliyatları sadece estetik amaçla değil, aynı zamanda sağlık amacıyla da yapılabilir. Bazı büyük memeler kişinin ruh sağlığını etkiler veya asosyal bir kişiliğe sokar ise ya da bel ve boyun ağrısı, meme altında pişik, mantar oluşumları, yatarken nefes almada zorluk, yürürken çabuk yorulma gibi sıkıntılara neden oluyor ise meme küçültme ameliyatları  bu sıkıntılardan kurtulmak için gereklidir.

Meme küçültme ameliyatlarının meme kanseri oluşumuyla bir ilgisi var mıdır?

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki meme küçültme operasyonu geçiren bayanlarda kanser gelişme riski, küçültme operasyonu geçirmeyenlere oranla %40 civarında azalmıştır.

Her iki meme ve areola denilen koyu kısımların asimetrisi düzeltilebiliyor mu?

Meme ve areola asimetrileri hem küçültme hem büyütme hem de dikleştirme operasyonlarında simetrik hale getirilir. Eş zamanlı olarak meme sarkıklıkları da düzeltilir. Eğer meme büyüklüğü normal ama sarkıklık mevcut ise büyüklük değiştirilmeden sadece meme dikleştirme ameliyatı uygulanır.

Meme dikleştirme (Mastopexy) ameliyatı nedir?

**Meme dikleştirme sarkan memeleri kaldırmak ve düzeltmek için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Genellikle meme büyütme estetiği ile aynı anda yapılması gerekebilir. Meme küçültme tipik olarak, çocuk doğduktan sonra hacim ve elastikiyetini kaybederek sarkan, gevşeyen memeleri dikleştirmek için yapılır. Ayrıca, areolanın boyutu da azaltılabilir. Prosedürün kapsamı, hangi değişikliklerin istendiğine ve uygunluğuna bağlıdır.

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında yapılır. Kesiler ile fazlalık kısımlar memeden alınır. Meme ucu, areola ve altta yatan meme dokusu üst pozisyona taşınır, meme ucu yer değiştirdikten sonra, meme başı yeniden şekillendirilir. Dikişler ile memenin altındaki ve meme ucu etrafındaki kesiler kapatılır. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, prosedür genellikle yaklaşık iki saat sürer.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilen ağrı bir veya iki gün içerisinde azalır. Birkaç hafta boyunca özel bir sütyen kullanmanız gerekir. Kesi çevresinde şişlik ve renk değişikliği genellikle birkaç gün içinde azalır. Yara iyileşmesi ameliyatın ikinci haftasında tamamlanır.

Meme ucunun dışarıya doğru çıkamadığı zaman ne yapılır?

Meme ucunun içeride olması görünümü nedeni ile kişinin ruhsal olarak etkilenmesine sebep olur, cinsel hayatını da bu noktada etkiler aynı zamanda emzirme döneminde birtakım yetersizliklere yol açar. Meme başı, cerrahi olarak dışarı çıkarılabildiği gibi çok çıkıntılı meme ucunu da küçültmek mümkündür.

Erkeklere meme küçültme ameliyatı yapılabilir mi? 

Erkeklerde meme büyümesi bazı ilaçların kullanılması sonucu olabilir, bazı hastalıklarda da meme büyümesi gelişebilir. Bazen de (örneğin vücut geliştirme için) hormon kullanan kişilerde meme büyüyebilir. Bunların dışında bebeklik ve ergenlikte olduğu gibi tamamen fizyolojik meme büyümeleri de olabilir. Erkeklerdeki bu meme büyümesine jinekomasti denir. Jinekomasti ameliyatında fazla gelişmiş meme dokusu alınır. Operasyona liposakşın (liposuction) da eklenebilir. Jinekomasti ameliyatları, sonuçları oldukça doğal ve iz problemi olmayan mutlu edici ameliyatlardandır.

HASTA YORUMLARI
5/5
Karın Germe

Karın Estetiği (Karın Germe)

Karın Germe Ameliyatı Karın Germe (Abdominoplasti) Ameliyatı Nedir? * TAM KARIN GERME AMELİYATI (ABDOMİNOPLASTİ) * KISMİ KARIN GERME AMELİYATI (MİNİ-ABDOMİNOPLASTİ) Düzenli diyet ve egzersiz programına rağmen birçok

Devamını oku »
Göz kapağı estetiği

Göz Kapağı Estetiği

Alt ve üst göz kapağı estetiğinde uygulanan teknikler nelerdir?  GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİ (BLEFAROPLASTİ) Botulinum toksin ve dermal dolgu maddeleri gibi cerrahi olmayan seçenekler göz çevresinde

Devamını oku »
Yüz Estetiği

Yüz Estetiği

Doğuştan veya sonradan yüzünde fiziksel bozuklukların olması insana ne kadar rahatsızlık vermektedir. İnsanlar bazen yaşında getirdiği doku bozulmalarına bağlı olarak yüz bölgesinde sarkan derilerle karşılaşabilir.

Devamını oku »
Sexy woman sitting on bed indoors dressed in lingerie.

Kol ve Bacak Estetiği

Yaşlanma, deri kalınlığı ve esnekliğinin zaman içinde kaybı ile karakterizedir. Değişikliğe uğramış derinin sarkıklığı alttaki yağ, kas ve kemik dokularının atrofisi (erimesi) ile artmaktadır. Normalde

Devamını oku »
Liposuction

Liposuction (Yağ Alma)

Liposuction lokalize yağların ince bir tüple negatif basınç yardımı ile alınması işlemidir. Bu ince tüplere kanül adı verilmektedir. Bu lokalize bölgeler karın bölgesi, uyluk iç

Devamını oku »
Dolgu

Dolgu

Dolgu nedir? Dolgu maddeleri özellikle dudak, burun ve yanak arasında oluşan çizgiler, dudak çevresindeki konturu düzgünleştirici ve dudak dolgunlaştırıcı olarak oldukça güzel sonuçlar vermekte olup

Devamını oku »
Meme Estetiği

Meme Estetiği

Kadınların bir kısmı memelerinin küçük olmasından bir diğer kısmı büyüklüğünden dolayı yakınırken, bazıları ise memelerinin sarkık olması nedeniyle mutsuz bir ruh hali içerisindeler. Bu bağlamda

Devamını oku »
Meme Estetiği

Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme (Mastopexy) ameliyatı nedir? **Meme dikleştirme sarkan memeleri kaldırmak ve düzeltmek için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Genellikle meme büyütme estetiği ile aynı anda yapılması

Devamını oku »
Meme Estetiği

Meme Küçültme

Meme küçültme estetiği büyük memelerin büyüklüğünü azaltmak ve konturunu düzeltmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Daha rahat fiziksel aktiviteye izin verir, omuzlarda, boyun ve sırtta

Devamını oku »
blank

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Estetik burun ameliyatları, diğer yüz yapılarının yer, yakınlık, açı ve mesafelerine göre yapılan bütüncül değerlendirme sonrasında yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Aynı seansta hem nefes alma

Devamını oku »
Genital Estetik

Genital Bölge Estetiği

Genital Bölge Estetiği Genital estetik, cinsel organlarla ilgili yapılan operasyonları içerir. Genital estetik operasyonlar arasında vajina estetiği, vajina daraltma, labioplasti, kızlık zarı sayılabilir. Kadının kendi dış genital

Devamını oku »
blank

Fransız Askısı

Fransız askısı ameliyatsız yüz germe tekniklerinden birisidir. Fransa’da geliştirilmiş ve ilk bu ülkede uygulanmaya başlandığı için bu isim ile sıklıkla popülerize olsa da dinamik askı

Devamını oku »
blank

Meme Büyütme

Meme Büyütme Ameliyatı (Augmentation mammoplasty) Meme büyütme estetiği kadınların memelerin boyutunu artırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Eğer memelerde sarkma gibi şekil bozukluğu varsa dikleştirme

Devamını oku »